SEARCH            
 
 
หมวดสินค้า
แบรนด์สินค้า
 
 
Download Plug-in Flash Player
for Visit Website....
 
Download Plug-in Adobe Reader
for Download Description....
 • ลูกค้าสามารถชำระเงินในกรณีบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้บริษัทของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ตามบัญชีตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า โดยลูกค้ารับภาระค่าไปรษณีย์ ด้วยตนเอง
 • ค่าบริการขนส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้า (โดยประมาณ)
  เพราะบริษัทฯ ไม่สามารถระบุราคาที่แน่นอนได้
  (ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตกลงราคาค่าไปรษณีย์กับพนักงานขายผู้นั้น)
บริษัท ไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด
การชำระเงิน - โอนเงินผ่านธนาคาร แล้วแฟกซ์มาที่บริษัทได้ที่เบอร์ 0-2432-6947
, 0-2432-6950
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา โฮมโปร
ราชพฤกษ์
ออมทรัพย์ บจก.
ไทยพัฒนสิน
ควอลิตี้ ทูลส์
516-1-
07120-7
ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค
ราชพฤกษ์
ออมทรัพย์ บจก.
ไทยพัฒนสิน
ควอลิตี้ ทูลส์
403-0-
66611-3
กสิกรไทย โฮมเวิร์ค
ราชพฤกษ์
ออมทรัพย์ บจก.
ไทยพัฒนสิน
ควอลิตี้ ทูลส์
683-2-
07989-6
หมายเหตุ : ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการโอนและค่าขนส่ง ที่เก็บเงินต้นทาง (ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัด)
เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลาจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ในกรณี ยอดซื้อสินค้า 6,000 บาท ขึ้นไปเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด

กรณีส่งทางขนส่ง
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ทางขนส่งที่ลูกค้าระบุให้กับทางบริษัทฯ ทราบ ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยที่ลูกค้าต้องระบุ ชื่อขนส่งให้กับทางบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง
 • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และค่าขนส่ง
 • กรณีขนส่งเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าต้องระบุุให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งเพราะทาง บริษัทฯ จะยกเว้นการเก็บเงินปลายทาง
กรณีส่งทางไปรษณีย์
 • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า โดยลูกค้ารับภาระค่าไปรษณีย์ ด้วยตนเอง
 • ค่าบริการขนส่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามน้ำหนักสินค้า (โดยประมาณ) เพราะบริษัทฯ ไม่สามารถระบุราคาที่แน่นอนได้ (ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตกลงราคาค่าไปรษณีย์กับพนักงานขายผู้นั้น)

 • บริษัทมีรับประกันสินค้า ตามยี่ห้อสินค้าที่ระบุเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการรับประกันแต่ละยี่ห้อที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น หมวด power tools, ปั้มลม, ตู้เชื่อม, สินค้ากลุ่ม network (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางฝ่ายขายโดยตรง)
 • ขอยกเว้นสินค้า อันเกิดจาก การดัดแปลงของสินค้า
 • ขอยกว้น การรับประกันสินค้าอันเนื่องจากใช้งานผิดประเภท
 • ขอยกเว้น การรับประกันสินค้าเกินกำหนดใบรับประกัน
 • ขอยกเว้น กลุ่มเครื่องมือวัด, น้ำยาเคมี, อุปกรณ์งานตัด-ขัด-เจียร สายเชื่อม, ตลับเมตร, เทปวัดระยะ, ประแจปอนด์ รวมไปถึงยี่ห้อสินค้าบางยี่ห้อที่บริษัทฯ กำหนด
  (กรุณาสอบถามทางฝ่ายขาย)
 • ขอยกเว้น กรณีบรรจุภัณฑ์สินค้า ไม่อยู่สภาพเดิม
 • ขอยกเว้น ในกรณีที่สินค้านำไปใช้แล้ว สินค้าชำรุด สินค้าไม่อยู่สภาพเดิม
 • ขอยกเว้น กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายในการใช้งานผิดประเภท
 • ระยะเวลาการเปลี่ยน/คืนภายใน 5-7 วัน หลังจากออกไบกำกับภาษี
 • ขอยกเว้นในกรณีที่เปลี่ยน/คืนสินค้า หลังจากระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอยกเว้น การเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีตัวจริงนำกลับมาให้บริษัทฯ
 • บริษัทฯ มีรับประกันสินค้าหลายยี่ห้อ ขึ้นอยู่กับสินค้า และ แบรนด์สินค้า เช่น เครื่องมือไฟฟ้า,
  ปั้มลม, เครื่องต๊าปไฟฟ้า อาทิยี่ห้อ Bosch, Makita, maktec, Dewalt, Black&Decker, Puma (ใบรับประกันแนบติดสินค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อสินค้า) กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้วมีปัญหาหลังการขาย และอยู่ในช่วงรับประกันสินค้า สามารถนำกลับมาบริษัทฯ ตรวจเช็คสินค้าในเบื้องต้น
  (การรับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขยี่ห้อสินค้า)
 • กรณีที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ และระยะเวลารับประกันหมดอายุ บริษัทฯ รับบริการตรวจเช็คสินค้า/เปลี่ยนอะไหล่โดยแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ก่อนได้รับอนุมัติจากลูกค้า กรณีนี้สำหรับลูกค้า บริษัท ไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัดเท่านั้น 

ติดต่อขอรับแค็ตตาล็อก
รายละเอียดวิธีการใช้งาน